Občanské sdružení křesťanů - Otevřené dveře

Menu

Křesťanské kontaktní centrum

pro pomoc závislým a lidem na ulici - založeno na biblických principechV Hodoníně vzniklo Křesťanské kontaktní centrum na počátku roku 2010, i když první činnost a první kontakty s klienty byly navazovány už o půl roku dříve. Centrum se zaměřuje zejména na pomoc lidem bez domova a od podzimu 2010 i na pomoc narkomanům. Od března 2013 je Křesťanské kontaktní centrum součástí organizace Občanské sdružení křesťanů - Otevřené dveře.


Práce spočívá zejména v kontaktu s osobami přímo v terénu (na ulici) a v osobních rozhovorech. Kontaktované osoby jsou pak zvány do pronajatých prostor, kde dostanou malé občerstvení. Dále pak probíhají společné i individuální rozhovory se snahou motivovat ke změně postojů a nynějšího stavu. Pro zájemce je nabídnuta pomoc s vyřízením potřebných formalit, zajištění dopravy a pobytu v léčebných střediscích. Veškeré rozhovory jsou založeny na biblických křesťanských principech.


Smyslem práce není charita - rozdávání darů ani injekčních jehel. (Klienti si často na tento „servis“ zvyknou a nemají snahu se o svůj život postarat sami.) Smyslem práce centra je motivace a povzbuzení neřešit svou životní situaci alkoholem či jinou návykovou látkou, nelámat nad sebou hůl, ale postupně najít sílu řešit problémy.

Pracovníci centra pracují zcela nezištně na vlastní náklady a nejsou nijak placeni. Za dobu působnosti kontaktovali desítky lidí v nouzi. Po měsících usilovné práce mnozí klienti začali měnit své životy.


Cílem je podat pomocnou ruku tak, aby klienti byli schopni se sami o sebe postarat a začlenit do společnosti. Poté, co klient projeví zájem a splňuje základní podmínky pro pobyt, je poslán do léčebného zařízení na základě svého svobodného rozhodnutí změnit svůj život.Vedoucí centra: Petr Vašek

Tel.: 774 864 227

Setkání: Palackého 14, Hodonín - každé úterý od 18:30 – 21:00